ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 

Με τόσες μαρίνες και σκάφη αναψυχής που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, η εταιρεία IGN Building Company δεν θα μπορούσε να μείνει άπρακτη και να μην παρέχει σχετικές υπηρεσίες στους πελάτες της.

Ανάμεσα στις εργασίες που παρέχει το έμπειρο συνεργείο μας είναι εσωτερικές ελαιοχρωματικές εργασίες σε πλοία, συντήρηση και παντός τύπου επισκευές σκαφών αναψυχής.

 

 

 

Tags: Ανακαινίσεις, πλοία, γιοτ, σκάφη αναψυχης,  κατασκευές, μονώσεις, χρωματισμοί, τεχνοτροπίες