ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εταιρεία IGN Building Company αναλαμβάνει την προετοιμασία  οικοδομικών αδειών, την επίβλεψη και  κατασκευή οποιουδήποτε  οικοδομικού έργου καθώς και διευθέτηση αυθαιρέτων.

Με άριστη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας και σε συνεργασία με έμπειρους  αρχιτέκτονες και μηχανικούς εκπονούμε μελέτες, προετοιμάζουμε οικοδομικές άδειες και επιβλέπουμε παντός τύπου οικοδομικά έργα. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού περιλαμβάνουν τόσο κατοικίες όσο και επαγγελματικά κτήρια. Ο σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει την προετοιμασία του αρχιτεκτονικού σχεδίου, το σχεδιασμό συστημάτων θέρμανσης, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, αποχέτευσης, καθώς και συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού.

Περαιτέρω, το ζήτημα των αυθαιρέτων χώρων παραμένει επίκαιρο για πολλούς ακόμη. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων, κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 

 

 

Tags: οικοδομικές άδειες, μελέτες, ανακαίνιση, κατασκευή, διαμέρισμα, πολυκατοικία, μονώσεις, κουφώματα, Αθήνα